Gladsaxe juli 2019

 

INFORMATION OM GLADSAXE BOKSEKLUB

FORMÅL

Gladsaxe Bokseklubs formål er at tilbyde medlemmerne deltagelse i boksetræning og kamp.

HOLD

Boksning:
Boksning er for dem, som ønsker at træne hårdt og intenst og udvikle sig til kampbokser. Krævende fysisk kontakt og sparring med slag mod hoved/krop forekommer naturligvis, men først når den enkelte er klar fysisk og psykisk og træneren har sagt god for det. Og der skal anvendes nødvendigt sikkerhedsudstyr. Man skal være fyldt 10 år for at gå til boksning.

Kid-Boksning:
Kid-Boksning er for de yngste, som ønsker at få kendskab til boksesporten. Der trænes let med styrketræning og elementer fra boksning. Ingen fysisk kontakt eller slag mod hoved/krop. Man skal være mellem 8-14 år gammel for at gå til Kid-Boksning. Når man er fyldt 10 år, kan man træne med sammen med bokserne.

Fit-Boksning:
Hvis du har du lyst til at blive trænet, men ikke udøve decideret boksning, så er Fit-Boksning noget for dig. Der er fuld knald på træningen og der bliver arbejdet hårdt. Der kan forekomme fysisk kontakt, men ikke slag mod hoved. Du skal være fyldt 14 år for at gå til Fit-Boksning.

TRÆNING

Træningstider:

kl.

dag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

11.00-12.30

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Boksning

Robert

 

 

-

12.00-13.00

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Fit-Boksning

Alex

17.00-18.25

Fit-Boksning

Robert

Boksning

Johnny

* Kid-Boksning

Jakob

Boksning

Robert

 

-

 

-

 

-

18.30-20.00

Boksning

Robert

Fit-Boksning

Janus

 

-

Fit-Boksning

Kasper

 

-

 

-

 

-

   * Træningen slutter senest kl. 18.15. - = Ingen træning

Trænere:

Det er trænerne i klubbens trænerteam, som står for - og leder al træning. Der er tilknyttet en fast træner til de enkelte hold/dage. Ved nogle træninger - fortrinsvis til boksning - er der både en fast træner og en hjælpetræner. Hvis den faste træner er forhindret, vil en anden træner fra trænerteamet overtage træningen. Hvis det er muligt, vil det blive annonceret på hjemmesiden/facebook, ligesom aflysninger vil blive meddelt der. Hvis du er interesseret i at blive en del af trænerteamet, skal du kontakte bestyrelsen.

Prøvetime:

Hvis man er interesseret i at få en prøvetime, skal man kontakte klubben på tlf.: 31 15 55 05, og træffe aftale om hvilket hold og hvilken dag man ønsker. Man modtager en sms fra klubben med bekræftelse. Den enkelte træner får besked om, at der kommer interesserede til prøvetime. Når man møder til prøvetime, skal man vise SMS til træneren.

Betalt træning:

Klubben arbejder på, at indføre et system, hvor det er muligt at deltage i enkelte træninger mod betaling. Det kan være som gæst med et medlem, eller som yderligere prøvetimer. Der gøres opmærksom på, at systemet IKKE er indført endnu. Når det sker, vil det blive meddelt her på siden.

Træningslejr:

Der arrangeres lejlighedsvis træningslejr for bokserne. Her er der mulighed for at arbejde koncentreret og længe med at udvikle teknik, styrke og kondition. Deltagelse foregår ved delvis egenbetaling.

MEDLEMSSKAB

Indmeldelse:

Ønsker du at indmelde dig i Gladsaxe Bokseklub, sker det via denne indmeldelsesformular.

Man skal være mindst 8 år gammel for at blive medlem og træne i Gladsaxe Bokseklub.

Hvis man efter en prøvetime ønsker at melde sig ind i klubben, skal det foregå via hjemmesiden. Man kan ikke indmelde sig ”på dagen” i klubben.

Hvis man har behov for hjælp til indmeldelse, kan man kontakte klubben på tlf.: 31 15 55 05.

Check-in:

Når man møder til træning, skal man "checke in" på holdet. Det foregår ved, at man sætter "flueben" ud for sit navn på medlemslisten, som fremgår af skærmen på disken i klubbens reception.

Kontingent:

Kontingent betales hver den 1. i måneden en måned forud.

Er man i restance med sit kontingent, vil det fremgå af medlemslisten ved, at der er en lille gul trekant ved ens navn. Man skal sørge for, at få betalt sit kontingent snarest muligt. Hvis man har spørgsmål, kan man kontakte kassereren på tlf.: 31 15 55 05 eller mail: kasserer@gladsaxebokseklub.dk.

Betaling af kontingent kan kun ske via hjemmesiden og kreditkort. Man kan ikke betale kontingent med kontant betaling/bankoverførsel/mobile-pay.

Man kan ikke deltage i træningen, hvis man ikke har betalt sit kontingent. Træneren kan til enhver tid afvise et medlem, som ikke har betalt kontingent.

Man skal betale kontingent for hvert hold man er tilmeldt, undtagen Kid-Boksere, som er fyldt 10 år og som også træner med bokserne.

Man skal betale kontingent i alle årets 12 måneder, også selvom træningen er aflyst eller klubben er ferielukket.

BOKSEKAMPE/-STÆVNER

Boksekamp:

Det er suverænt cheftræneren, som afgør, hvem der kan/skal/må stille op til boksekamp. Cheftræneren er altid sekundant og kan udpege yderligere hjælpere.

Boksestævner:

Klubben deltager i relevante stævner i ind og udland. Deltagelse sker ved delvis egenbetaling.

Klubben arrangerer selv lejlighedsvis boksestævner. Det næste stævne bliver afholdt i november 2019

Klubben deltager lejlighedsvis i diplomstævner.

TRÆNINGSVILKÅR

Deltagelse:

Boksning er en krævende sport både fysisk og psykisk. Træningen er hård og intens. Ofte med mange gentagelser af de enkelte øvelser. Det kræver mod, styrke og disciplin, at være bokser. Vi er alle forskellige og alle ikke kan yde det samme. Det er der mange årsager til, men vi respekterer hinanden. Klubben forventer, at man møder frisk til træningen og deltager positivt og aktivt, med alt hvad man kan. Det motiverer både den enkelte og de andre til træningen. Trænerne er altid forberedte og glæder sig til at træne medlemmerne.

Påklædning:

Der er ingen særlige krav, til den påklædning der trænes i. Et par shorts/leggins og en T-shirt/træningstrøje er tilstrækkeligt. Man skal have træningssko på under træningen og det skal være rene sko som kun anvendes indendørs. Der SKAL skiftes sko, inden man går ind i træningssalen. Man må ikke træne i bare tæer/strømper. Man kan med fordel medbringe et lille håndklæde, til at tørre sveden af med.

Ved kampe skal bokserne være iklædt klubbens officielle tøj, som udleveres af klubben.

Udstyr:

Klubben råder over et antal sandsækhandsker og sparringshandsker, som kan lånes de første par gange, man er til træning i klubben. Derefter forventes det, at man sørger for at indkøbe sine egne handsker. Ikke mindst af hygiejniske årsager.

Vedr. kamphandsker så skal cheftræneren være med til at anskaffe disse, da der er særlige krav til vægt og udformning mv. som skal overholdes.

Det anbefales at være iført håndbind, når der trænes slag. Det være sig på sandsækkene/slagpuderne eller ved sparring. Man skal selv anskaffe håndbind. De rutinerede boksere/motionister eller træneren kan være behjælpelig med at binde håndbind.

Klubben råder over et antal plethandsker, men man er meget velkommen til at anskaffe sine egne. Ikke mindst af hygiejniske årsager.

Klubben råder over et antal sjippetove, men det anbefales, at man anskaffer sit eget sjippetov.

Klubben udlåner beskyttelseshjelme til kampbokserne til brug ved sparring, men det anbefales, at man anskaffer sin egen hjelm. Ikke mindst af hygiejniske årsager.

Klubben stiller sandsække, slagpuder, bokseringe, håndvægte samt andre træningsredskaber til rådighed under træning.

Man skal naturligvis passe på tingene og aflevere det, man låner af klubben.

Træning bliver sædvanligvis ledsaget af frisk musik i tidens rytmer.

Det anbefales, at man bruger håndsprit efter at have lånt handsker. Håndsprit/-gel står fremme.

Drikke:

Man skal selv sørge for at medbringe drikkelse til træningen. Klubben anbefaler, at man kun drikker rent postevand. Put evt. et par isterninger i drikkedunken, så vandet kan holde sig køligt.

RAMMER

Omklædning og bad:

Klubben har begrænset adgang til omklædnings- og badefaciliteter uden for klubbens lokaler. Det er ikke muligt at låse sine ejendele inde, men de kan medbringes i lokalerne, hvor man selv kan have dem under opsyn.

Nøglebrik:

Der er mulighed for – mod et depositum på 150,- kr. – at få en nøglebrik ved administrationen ved Gladsaxe Stadion, der giver adgang til øvrige bade- og omklædningsfaciliteter. Dette er klubben uvedkommende. Kontakt bestyrelsen hvis der ønskes yderligere information.

Toilet:

Der er adgang til toilet uden for klubbens lokaler. Det anbefales, at man har overstået toiletbesøg inden træningen starter.

Sikkerhed:

Al træning foregår på eget ansvar.

Det er ens egen forsikring, der dækker.

Man må ikke bære fingerringe, ørenringe, piercinger*, armbånd, halskæder, ankelkæder og andet ”bling”, herunder armbåndsure under træningen. Det kan hænge fast eller blive ramt i ”kampens hede” og medføre skader på en selv og/eller andre.

* Piercinger som ikke umiddelbart kan fjernes, skal tapes over f.eks. med et stykke hæfteplaster.

Har man skavanker eller skader, skal man meddele det til træneren, inden træningen starter.

Er man syg, skal man slet ikke komme til træning, man skal holde sig hjemme og blive rask. Der er ingen grund til at smitte andre i klubben.

Man må ikke forlade træningen før tid, eller forlade lokalerne for f.eks. at gå på toilettet, uden at meddele det til træneren.

Lukkedage:

Klubben er lukket på officielle danske helligdage, dvs. ingen træning på nogen af holdene. Der kan dog være behov for, at enkelte kampboksere træner på lukkedage, hvis der er kamp i datomæssig nærhed. Endvidere er der ingen træning 1. maj eller Grundlovsdag. Ingen træning i hele juli måned. Kampholdet holder normalt sommerferie fra DM i boksning er overstået, typisk primo maj, til primo august. Ingen træning i dagene mellem jul og nytår. Træning i vinterferien (uge 7) og efterårsferien (uge 42) afhænger af, om der er trænere til rådighed.

Aflysninger/ændringer:

Aflysninger eller ændringer til træningen vil blive meddelt på klubbens hjemmeside under ”Seneste Nyheder”, og på klubbens facebookside så hurtigt som muligt. Man opfordres til at holde sig orienteret på de sociale medier forud for hver træning, så man undgår at gå forgæves. Aflysninger bliver ikke refunderet i kontingentet. Klubben har ikke mulighed for at kontakte hver enkelt.

Orden:

Alle medlemmer af Gladsaxe Bokseklub, skal følge klubbens regler og vedtægter. Træner og/eller bestyrelsen kan til enhver tid tilrettevise eller sågar bortvise et medlem, som overtræder husorden og vedtægter.

Passiv:

Hvis man af en eller anden årsag ikke har mulighed for at deltage i træningen gennem længere tid, men forventer at vende tilbage til træningen på et senere tidspunkt, kan man få gjort sit medlemskab passivt. Det foregår via hjemmesiden. Man betaler ikke kontingent som passiv. Klubben anerkender ikke, at man kun er passiv i juli måned.

Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske via din medlemsprofil, alternativt skriftligt på mail til kasserer@gladsaxebokseklub.dk

ØVRIG INFORMATION

Web-shop:

Klubben arbejder på, at få oprettet en webshop, eller et udsalg, hvor det bliver muligt, at købe træningstøj og -udstyr.

Veteraner:

Klubbens veteraner og æresmedlemmer er altid velkomne i klubben. Hvis de ønsker at træne, skal det foregå på et af holdene.

Frivillige:

Gladsaxe Bokseklub drives af en bestyrelse, som alle arbejder ulønnet og frivilligt. Ligesom alle trænere er frivillige og ulønnede. Gladsaxe Kommune støtter via Gladsaxe Stadion klubben med lokaler og andre faciliteter.

Beliggenhed:

Gladsaxevej 200, kælderen under Hero-bygningen, 2860 Søborg.